Betaling:

Det tilbys sikker betaling med Vipps via Vipps. Det er også mulig å betale for produkt(ene) ved henting på lokasjonen.

Utsalgssted:

Selger

  • Firmanavn: INDISK TAKEAWAY AS
  • Kontaktadresse: Helgesens gate 73B, 0563 OSLO
  • E-post: mahaveer474@yahoo.com
  • Telefonnummer: +47 97333666
  • Organisasjonsnummer: 932 008 947

Kjøper:

Person som er registrert som kjøper i bestillingen.

Priser og merverdiavgift:

Alle priser på nettstedet er i Norske Kroner (NOK) og inklusive merverdiavgift.

Frakt:

Hentes mat selv fra Helgesens gate 73B, 0563 Oslo. Frakten er derfor ikke relevant.

Betalingsvilkår:

Du kan benytte Vipps når du handler via nettside, eller betale når du henter varen.

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper.

Personopplysninger:

Selger behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet med andre eksterne registre. Vi vil ikke selge eller videreformidle personopplysninger.

For å kunne inngå en avtale med oss via nettstedet, må du registrere deg med følgende personlige opplysninger:

navn

adresse

telefonnummer

E-postadresse

Som registrert hos www.bestilling.site har du alltid rett til å gjøre innsigelser mot registreringen, og du har rett til å få vite hvilke opplysninger som er registrert på deg. Disse rettighetene har du ifølge lov om personvern. Henvendelser i forbindelse med dette rettes til tel.: +47 97333666

Avbestilling:

Kostnadsfri avbestilling dagen før ved forhåndsbestilling. Ved direkte bestilling gis det ingen refusjon ved avbestilling.

Reklamasjon:

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi selger skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

Uavhentede varer:

Varer som ikke blir hentet på utleveringssted blir belastet med bestilt beløp.

Ved kjøp av tobakksvarer:

Ved å bestille tobakksvarer bekrefter du at du har fylt 18 år. Alderskontroll vil bli gjennomført ved henting av produktet på utsalgsstedet.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.